Unser Offizierskorps:

Das Offizierskorps im Jubiläumsjahr 2009
Oberst:
Walter Remmel
Tel.: (02371) 46956
e-mail:
oberst@schuetzenverein1959platteheide.de
Oberstleutnant:
Leon Klomfaß
Tel.: (02373) 67350
e-mail:
oberstleutnant@schuetzenverein1959platteheide.de

Unsere Kompanien:

Kompaniechef 2. Kompanie:
Reinhardt Feldmann (links)
e-mail:
kpchef-2kp@schuetzenverein1959platteheide.de

Stellvertreter:
Bernd Skrzybinski (rechts)

Kompaniechef 3. Kompanie:
Markus Eickmann (links)
e-mail:
kpchef-3kp@schuetzenverein1959platteheide.de

Stellvertreter:
Theo Graf (rechts)

Offiziersversammlungen 2019:

Dienstag
08. Jan. 2019
Kombinierte Versammlung Schützenhalle
Dienstag
05. Feb. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Dienstag
19. Mrz. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Dienstag
09. Apr. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Dienstag
07. Mai 2019
Kombinierte Versammlung Schützenhalle
Dienstag
04. Jun. 2019
Kombinierte Versammlung Schützenhalle
Dienstag
02. Jul. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Dienstag
03. Sep. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Dienstag
01. Okt. 2019
Kombinierte Versammlung Schützenhalle
Dienstag
05. Nov. 2019
Offiziersversammlung Schützenhalle
Samstag
23. Nov. 2019
Weihnachtsfeier der Offiziere Schützenhalle

Unsere bisherigen Obristen:

Heinz Kampe
1959-1974
Gerhard Schattner
1975-1989
Lothar Rinsche
1989-1998
Franz Mertens
1998-2010
Klaus Fischer
2010-2012
Walter Remmel
2012-